Om foreningen

Alssund Akvarieforening er  almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

At varetage og fremme interessen for akvariehobbyen ved afholdelse af mødeaftener med foredrag, diasserier, samtaler, auktioner eller andre aktiviteter. Desuden afholdes hjemmebedømmelser og udstillinger, når dette skønnes at være formålstjenligt. Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven.

Kontaktes via email:

alssundakvarieforening@stofanet.dk